Sittszállítás

   
   

Gépi rakodás és díjai

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:40   [ 2012. jún. 6. 7:15 frissítve ]

Gépi rakodást is vállalunk Hidromek 102S (JCB4CX), BOBcat 773 tipusú rakodógépeinkkel. Ezenkivül targoncával is vállalunk rakodási munkákat!

A rakodógépeknek távolságtól függően 1-2 órás ki és beállási díja van!
Hidromek 102S szerelékei: raklapvilla, nyitható homlokkanál, mélyárokásó szerelék két féle kanállal.

Bobcat 773 szerelékei: homlokkanál, raklapvilla, mélyásó szerelék, törőfej, úttisztitó vízadagolós-seprős adapter.
 • Targonca: rövid villa, hosszú villa
 • Óradíjaink:
 • Hidromek 102S : 7500 Ft+Áfa
 • Bobcat 773: 5500Ft+Áfa
 • Bobcat törőfejjel, úttisztitó adapterrel, mélyárokásóval 7000Ft+Áfa
 • Targonca (Desta): 3000Ft+Áfa

Sittszállítás kategóriái

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:39

Törmelék szállítás * 1-12 m3-es konténerekkel történő konténeres sittszállítás Budapesten és Budapest környéki településeken

Bontott tégla szállítás * Kedvező áron vállaljuk bontott tégla konténeres kiszállítását Budapesten és környékén

Beton szállítás * Rendeljen nálunk konténert beton szállításhoz

Építési törmelék szállítás * 1-12 m3-es konténerekkel történő konténeres építési törmelék szállítás. 

Törvények

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:38

 • 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1994. évi LV. törvény a termőföldről
 • 1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
 • 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
 • 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
 • 2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról

Jogszabályok

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:38

Ebben a menűpontban találhatja meg a hulladékgazdálkodást érintő jogszabályok számát, és elnevezésést! A gyüjteményben található jogszabályszámok és nevek alapján, Ön már könnyűszerrel megtalálhatja a konkrét jogszabályi szövegeket a magyarország.hu.-n a jogszabálykeresőben, illetve a google keresőjében! Jó böngészést!

Eu-s irányelvek:

 • 91/689/EGK irányelv a veszélyes hulladékokról
 • 2002/95/EK irányelv egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
 • 669/2008/EK rendelete hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IC. mellékletének kiegészítéséről
 • 1379/2007/EK rendelete (2007. november 26.) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IA., IB;VII. és VIII. mellékletének a műszaki fejlődés és a bázeli egyezmény alapján elfogadott módosítások figyelembevétele céljából történő módosításáról
 • 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról
 • 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályán kívüli helyezésről
 • 2006/66/EK irányelve az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és –akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • 2006/12/EK irányelve a hulladékokról
 • 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről. engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról valamint a 793-93-EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 79/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívüli helyezéséről
 • 96/59/EK irányelve a poliklórozott bifenilek és a poliklorozott terfenilek (PCB/PCT) ártlalmatlanításáról
 • 1418/2007/EK rendelete az 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladéknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről
 • 2008/1/EK irányelve a környezetszennyezés integrált megelőzésről és csökkentéséről
 • 75/439/EGK irányelve a hulldékolajak ártalmatlanításáról
 • 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakokról
 • 2000/76/EK irányelve a hulladékok égetéséről
 • 2000/53/EK irányelve az elhasználódott járművekről
 • 2002/96/EK irányelve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
 • 94/62/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról
 • 2004/12/EK irányelve a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelv módosításáról

Milyen frakciókra válogatjuk az általunk átvett hulladékokat?

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:37

1. föld, kövek
2. beton törmelék
3. aszfalt törmelék
4. zöld hulladék
5. papír hulladék (hullámpapír, vegyes papír)
6. nejlon hulladék (üvegtiszta, színes)
7. fahulladék
8. egyéb inert (nem bomló) hulladékok (sitt, téglatörmelék, építési törmelékek vegyesen)
9. tömöríthető könnyűfajsúlyú hulladékok
10. fém jellegű hulladékok
11. gumiabroncsok

Hulladékkezelésről

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:31

Cégünk a Gyarmax-Teher Kft 2007-ben alakult, de más cégformákban már 1992 óta ebben az iparágban dolgozunk. Ebből következik, hogy nem a gyors gazdagodással kecsegtető hulladékkezelési módokkal kezeljük a számunkra átadott hulladékokat, hanem olyan módszerekkel, amelyek környezetvédelmileg is megfelelnek az elvárásoknak, a gazdaságosság mellett. 

Persze nem azt akarjuk állítani, hogy a tevékenységünk nem jár környezetterheléssel, és haszonnal, mindössze csak azt, hogy ha már el kell szállítatnia valakivel a nem veszélyes hulladékait, akkor nálunk jó helyen jár, mert igyekszünk a lehető legkisebbre csökkenteni a hulladékszállítási, kezelési tevékenységünk során a káros kibocsátásokat, és hogy szabályosan kezeljük a hulladékokat. A hulladékokat a Hulladékgazdálkodási törvényben előírt prioritásoknak megfelelően kezeljük.

Tehát a hulladék keletkezésének megelőzése a legjobb, ezután a hulladék mennyiségének veszélyességének csökkentése (ez igazából magukon múlik, kedves megrendelőkön). Utána következik a hulladékok újrahasználata abban a formában, ahogy létrejött(ez már közös feladatunk, de leginkább az Önöké), s ha már nincs jelentkező a hulladék tárgy, anyag használatára, akkor következik először az anyagában történő újrahasznosítás, s ha ez sem lehetséges már az anyag szennyezettsége vagy mérete, vagy más egyéb ok folytán, akkor jöhet csak szóba az ártalmatlanítás, méghozzá az energetikai visszanyerés, és a lerakótelepi hulladék lerakás, amelyekből az előbbi élvez előnyt a prioritási rangsorban.

Lehet segédmunkásokat kölcsönözni is?

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:28

Kérjen egyéni árajánlatot telefonon keresztül! Ingyenes helyszini árajánlat!

Segédmunkásainkat egyéb fizikai munkavégzési céllal is kölcsönözheti tölünk! Napí díj is lehetséges (10-20e/nap), amely függ a ledolgozandó órák számától, és a munka nehézségétől.

Rakodási és a zsákos sittszállítás árairól!

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:28

Rakodási díjaink:
 • kiállás 3500Ft(1-4 főig), és óránként 1500Ft/fő vagy m3-enként 1500Ft, megegyezés szerint.
 • minimum díj 5000Ft 
Zsákos sittszállítás és rakodás konténer mellől kiállási díj mentes!

Különösen szennyezett hulladékoknál, mostoha körülmények esetén, és nagy távolságú (sok lépcső, stb) kézi rakodási munkák esetén egyéni árajánlat alapján dolgozunk, áraink arányosak az alapdíjakkal, és a körülményekkel.

Ezek az árak nettó árak!

Kézi rakodást vállalnak?

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:26

Kézi rakodást is vállalunk! Pincetakarítás, padláslomtalanítás, konténer rakodás, ömlesztett sittszállítása zsákolása, zsákos sitt rakodása, egyéb rakodási munkák megoldásával keressen minket!

Tudnak biztosítani sittes zsákokat?

Károly Gyarmati, 2012. jún. 6. 6:26

Sittes zsákokat használt, de szakadásmentes állapotban biztosítani tudunk 20Ft/db-os áron! Védje a környezetét, és használja újra a nejlon zsákokat, és sporóljon az árán egyúttal!

Árainkról érdeklődjön telefonon!

1-10 of 12